Comment on page

Chính Sách Thành Viên VIP - Shopbanquyen

Nhằm tri ân và tăng cường mối liên kết với khách hàng thân thiết, Shopbanquyen ra mắt Chương trình Thành viên VIP độc quyền. Dựa vào việc sử dụng số dư để mua sắm, quý khách sẽ tích lũy điểm và có cơ hội tiến xa hơn trong hành trình ưu đãi của chúng tôi.
Cấp Độ Thành Viên VIP và Ưu Đãi:
 1. 1.
  BRONZE (ĐỒNG)
  • Tỷ lệ Hoàn tiền (Cashback): 1%
  • Ưu tiên phục vụ:
  • Số điểm cần tích lũy: 1.000.000 - 2.499.999 Số dư
 2. 2.
  SILVER (BẠC)
  • Tỷ lệ Hoàn tiền (Cashback): 2%
  • Ưu tiên phục vụ:
  • Số điểm cần tích lũy: 2.500.000 - 4.999.999 Số dư
 3. 3.
  GOLD (VÀNG)
  • Tỷ lệ Hoàn tiền (Cashback): 3%
  • Ưu tiên phục vụ:
  • Số điểm cần tích lũy: 5.000.000 - 9.999.999 Số dư
 4. 4.
  PLATINUM (BẠCH KIM)
  • Tỷ lệ Hoàn tiền (Cashback): 4%
  • Ưu tiên phục vụ:
  • Số điểm cần tích lũy: 10.000.000 - 49.999.999 Số dư
 5. 5.
  DIAMOND (KIM CƯƠNG)
  • Tỷ lệ Hoàn tiền (Cashback): 5%
  • Ưu tiên phục vụ:
  • Số điểm cần tích lũy: Từ 50.000.000 Số dư trở lên
Điều Kiện và Lưu Ý:
 • Điểm VIP dựa trên tổng giá trị số dư quý khách sử dụng để mua hàng tại Shopbanquyen, kể từ ngày 01-01-2023, thời điểm chính sách VIP này được triển khai.
 • Shopbanquyen giữ quyền điều chỉnh, cập nhật hoặc thay đổi các điều khoản và ưu đãi trong chính sách Thành viên VIP mà không cần phải thông báo trước.