Comment on page

Hướng dẫn tạo tài khoản

Các bước đăng kí tài khoản
Bước 1: Click vào Đăng kí/ Đăng nhập
Bước 2: Chọn Đăng kí
Bước 3: Điền đẩy đủ thông tin: tên tài khoản + mật khẩu & sau đó ấn đăng kí là khách hàng đã hoàn tất đăng kí tài khoản